Veiling der dingen (de verjaardag van d e t h e a t e r m a k e r)

Veiling der dingen (de verjaardag van d e t h e a t e r m a k e r) tekst

d e t h e a t e r m a k e r boekte vrij vroeg in 2012 een drietal voorstellingen in okt. voor Kamp Kalf met WITH A HAPPY END (zie ook 1) binnen Troubleyn/ Laboratorium vaste partner organisatie van d e t h e a t e r m a k e r. Gedurende de gesprekken over de uiteindelijke organisatie hiervan, leek het Troubleyn bij uitstek een goed idee enkel één project door te laten gaan in okt. maar wellicht een klein amalgaam van voorstellingen. In eerste instantie leek dit organisatorisch voor d e t h e a t e r m a k e r niet erg voor de hand liggend want alle projecten hebben immers zo hun specifieke context waarbinnen ze ontwikkeld en gespeeld worden en een en ander leek zich voor de gelegenheid niet ‘even naar Troubleyn’ te laten verplaatsen. Maar het idee bleef in het hoofd zitten. Midden 2012 kwamen Sophie De Somere en Don Verboven langs bij d e t h e a t e r m a k e r met een eigenzinnig ‘theater’ plan. Een project met de naam ONBETAALBAAR. Een vrij groot project dat d e t h e a t e r m a k e r graag mee wilde helpen opstarten maar wat ook een behoorlijke onvoorziene kost met zich mee zou brengen. ONBETAALBAAR is een project met een enorm directe dynamiek. Het installeert zich tijdelijk als een groot open atelier. Een atelier waar omwonende ‘oud gerief’ kunnen komen afleveren. Zogenoemde grondstoffen voor het atelier, die vervolgend in enkele dagen omgebouwd worden tot ‘iets nieuw’. Iets ONBETAALBAAR. Tijdens de gesprekken met Sophie De Somere en Don Verboven groeide het buitenissige plan om hun project samen met de geplande voorstellingen van Kamp Kalf in Troubleyn met beide handen aan te grijpen als ‘motor’ voor een groot feest. Iets wat we in ons vijfjarig bestaan nog nooit hadden georganiseerd: een tijdelijk groot gezamenlijk atelier, een tijdelijke werkplaats met alle makers samen. Om dit te plaatsen binnen de werking lieten we ONBETAALBAAR doorgaan als onvoorzien pilootproject. Aanvullend zou de week binnen Troubleyn er een worden waarbij alle theatermakers van 2012 zich actief zouden kunnen aansluiten, mits goed overleg vooraf. En zo geschiedde. Via een nauwkeurig uitgedokterd grondplan was er tijdens de week in Troubleyn, van 10 t/m 18 okt, werkplek voor elk van de theatermakers ergens binnen het gebouw; vergoeding voor iedereen, er werd alle avonden gekookt door de artistiek coördinator voor 35 tot 40 man boven in de keuken van Troubleyn elke dag was van te voren inhoudelijk en praktisch overlopen en in kaart gebracht door een gezamenlijke redactie; tijdens de week begonnen de werkdagen om 10u met een gezamenlijke koffie en eindigde de dag met gezamenlijk opruimen; de tijdelijke werkplaats was dagelijks open voor publiek tussen 10u en 22u. Voer tot nadenken was: wat zijn waarden binnen de kunst en binnen het leven. (Of omgekeerd) Wat zijn waarden die ONBETAALBAAR zijn, waarden die niet uit te drukken zijn in geld. En hoe goed kunnen wij het in geld uitdrukken, onze waarden. Tijdens de week was er alle dagen activiteit door het hele gebouw; een groeiende tentoonstelling van door het atelier vervaardigde ‘nieuwe’ objecten, voorzien van tekst en uitleg het zogenoemde paspoort met daarin het nauwkeurig opgetekende geheugen van het oorspronkelijke object of objecten waaruit het ‘nieuwe ‘object werd samengesteld; een Opkras Kuit; en er waren schrijvers in het Schrijf Atelier. De week werd afgesloten met de gezamenlijk ‘gespeelde’ theatrale Veiling Der Dingen’. In de catalogus voor het publiek stonden alle objecten. De meeste objecten opgetrokken uit grondstoffen als hout, textiel, glas en staal. Maar er waren ook objecten binnen de collectie die bestonden uit woorden. Een tekst van Nico Boon; een manifest van Freek Vielen; een theatertekst van Nele Vereecken; gedichten van Maud Verhauwaert; en een epiloog van Rebekka de Wit. Er kon tijdens de Veiling dus geboden worden op dingen, maar ook op tekst, ook op een stuk muziek van Wannes Deneer. De gezamenlijke verjaardag van d e t h e a t e r m a k e r met als centrale gegeven het pilootproject ONBETAALBAAR, het Schrijf Atelier, Opkras Kuit en de voorstelling van Kamp Kalf was een succes. Niet in de laatste plaats te danken aan het in bruikleen hebben van het gebouw van onze partnerorganisatie Troubleyn. Onder de bezoekers naast omwonenden veel ander theaterorganisaties. Het project ONBETAALBAAR is reeds opgepikt binnen 2013 door De Grote Post (dec. 2012, Oostende), door het Theaterfestival (aug. 2013) door de Vooruit, de Kvs en het Kaaitheater als ook door Buda (Kortrijk). Los van dit succes heeft de tijdelijke samenkomst van theatermakers voor alle betrokkenen winst opgeleverd. Hoewel we er van overtuigd zijn dat ons dagdagelijkse nomadisch bestaan ons tot nu veel winst opgeleverd heeft leek deze eenmalige uitzonderlijke samenkomst toch ook van groot belang voor iedereen. Het was toeval maar mag absoluut een gelukkig toeval genoemd worden. Ook in 2013, zij het minder uitbundig maar wel verspreid over een langere periode zullen 17 theatermakers tussen 6 mei en 4 juni Troubleyn bezetten. Er wordt naar uitgekeken. (Onder deze makers de ploeg van heimat, de ploeg van Bestsellers/ Bookers & Hookers, Judith en Lisa, de zussen Stefanie en Barbara Claes, Maud Vanhauwaert, het schrijf Atelier van Esther Severi etc.)