CODE OF CONDUCT

CODE OF CONDUCT

detheatermaker werkt met een gedragscode,  die je hier kan lezen. Weet wel, de gedragscode is een levend document. Het zou kunnen dat wij (of het proces waar je bij betrokken bent)  een variant op de onderstaande code gebruiken.

detheatermaker is een ontwikkelings- en productieplatform voor nieuwe makers.
Eigen daaraan is dat we samenwerken met veel verschillende mensen, vanuit verschillende posities. detheatermaker vindt het cruciaal om bij elke ontmoeting opnieuw te proberen een veilige omgeving te creëren voor alle betrokken personen. 

We geloven daarbij in het belang van zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, transparantie en verbinding. Om deze waarden te kunnen naleven trekken we graag tijd uit, en vragen met klem aan alle mensen betrokken binnen onze processen om de volgende gedragsregels na te leven.

 

 • Ga niet uit van hoe iemand hun identiteit beleeft. Maak tijd om in te checken en vraag naar voornaamwoorden, specifieke noden, geprefereerde taal,… en respecteer de beleving van de ander. Stel iemands beleving niet in vraag.
  detheatermaker aanvaardt geen neerbuigend, discriminerend of intimiderend taalgebruik of gedrag.

 

 • Wees bewust van (maatschappelijke) posities & houd rekening met elkaar. Binnen groepen zijn er altijd professionele en interpersoonlijke positieverschillen, probeer die niet te verdoezelen maar er transparant mee om te gaan. Houd rekening met de verschillende maatschappelijke posities (obv gender, etniciteit, sociale klasse, beperking,…) en probeer ze actief te ontmantelen: denk na over je eigen privileges t.o.v. de anderen in de ruimte en ga er bedachtzaam mee om. vb: wie krijgt hoeveel spreektijd?
 • Ga transparant om met macht. Heb je veel (organisatorische, professionele) macht, zet ze dan in met zorg voor de ander. Probeer zo transparant mogelijk te zijn en zo weinig mogelijk informatie achter te houden.
  Stel jezelf de vraag: wie neemt welke beslissing, hoe kan die persoon rekening houden met de anderen betrokken in het proces?

 

 • Vraag toestemming (binnen het artistiek proces). Wil je gebruik maken van iets dat van een andere persoon is? Een tekst, een afbeelding, diens lichaam, naam, ideeën… vraag dan altijd eerst toestemming. Weet dat toestemming vragen en geven tijd en ruimte kost en probeer die te creëren. 

 

 • Vraag toestemming (altijd) Respecteer de integriteit van de ander. Vraag of je hen mag aanraken, iets van hen mag gebruiken. Binnen de volledige detheatermaker-context (voorstellingen, feestjes, diners,..) is wederzijdse toestemming van essentieel belang, ook als het interpersoonlijk of ‘privé’ lijkt.

 

 • Maak heldere afspraken en definieer grenzen. Begin je samen aan een lang proces, maak dan heldere (extra) afspraken: bijv: hoe wil je communiceren, wat met werkuren, wat met lichamelijkheid, persoonlijke verhalen?  Merk je dat deze grenzen niet worden gerespecteerd, meld het dan.
  Ook in korte processen maken goede afspraken goede vrienden. Bepaal samen deadlines en werkuren, spreek verwachtingen uit.

 

 • Respecteer rust. Draag zorg voor de rust van jezelf en anderen. Houd je aan de afgesproken werkuren, ook voor online of telefonisch werkcontact.
  Wil je iemand toch bereiken na de uren of in het weekend, doe dat dan enkel als wachten onmogelijk is. Ben je ziek? Kom dan niet werken. Stel (bij anderen) niet in vraag wat ziek zijn is, ziek is ziek.

 

 • Evalueer. Stel jezelf, anderen en je werkproces in vraag. Plan samen feedbackmomenten in. Gesprekken over hoe je aan het werk bent en wat je aan het maken bent, vragen tijd, maar zijn essentieel voor een goede samenwerking. Praat vanuit jezelf en respecteer elkaars beleving. Werk je “voor” iemand, dan heb je altijd het recht om heldere feedback te vragen op je werk, en om door te vragen tot je begrijpt wat deze persoon bedoelt.
  detheatermaker organiseert een evaluatiemoment in het midden en aan het einde van elk proces.

 

 • Neem je verantwoordelijkheid. Mensen maken fouten, en gaan bewust  of onbewust over grenzen. Neem je verantwoordelijkheid en spreek elkaar op een respectvolle manier aan als je dit ziet gebeuren. Vertelt iemand je dat die zich onrespectvol bejegend voelt? Probeer niet in de verdediging te schieten maar te begrijpen wat er mis is gegaan. 
  Excuseer je.

 

 • Stoppen kan. Heb je het gevoel dat er over je grenzen wordt gegaan, dan mag je altijd de ruimte, het gesprek of het proces verlaten. Het is niet de bedoeling dat een project binnen detheatermaker als grenzeloos aanvoelt. Ga je over je eigen grenzen of die van iemand anders dan kan elk project, gesprek of elke situatie worden geherevalueerd, uitgesteld of afgelast. Deze beslissing kan worden genomen door de kunstenaar, in overleg of door detheatermaker.