Over

Over

detheatermaker is een nomadisch ontwikkelings- en productieplatform voor nieuwe makers die hun eerste stappen zetten in het professionele podiumkunstenveld. Als compagnon de route werkt detheatermaker met een aantal individuele makers samen in een meerjarig traject richting zelfredzaamheid. Artiesten krijgen tijd en ruimte om hun parcours uit te bouwen en daarbinnen nieuw werk te ontwikkelen. Samen met andere partners onderzoeken we hoe we de specifieke noden en plannen van deze makers gepast kunnen ondersteunen. Maatwerk, dialoog en zorg staan steeds centraal. Daarnaast vindt detheatermaker het belangrijk om op een laagdrempelige manier bereikbaar te zijn voor de grote groep aan startende makers. Daarbij zetten we in op kennisdeling en collectieve leerprocessen. 

Zo bouwen we mee aan het kunstenveld van de toekomst.

Wat doet detheatermaker?

Meerjarige trajecten:
detheatermaker ondersteunt verschillende nieuwe makers via meerjarige trajecten op maat, waarbinnen we samen zoeken naar autonomie in het kunstenveld. Deze makers ondersteunen we aan de hand van residenties, producties en zakelijke & artistieke gesprekken.

Ontmoetingen:
detheatermaker wil ruimte maken om iedereen in het veld te ontmoeten. Daarom organiseren we thematische ontmoetingsmomenten voor nieuwe makers en toonmomenten voor programmatoren.

Short Stay:
Dit is een initiatief van detheatermaker waarbij de resonanten (onze bredere klankbordgroep) makers korte residenties aanbieden zodat de nieuwe maker en detheatermaker elkaar kunnen leren kennen.

Ben je een nieuwe maker met een vraag of plan? Kom met ons praten!
Boek een afspraak via dtm spreekuur!

Wil je graag van alles op de hoogte blijven?
Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief!

 

Wie is wie?

Lotte Vrancken- artistiek coördinator ad interim
die/hun/ zij/haar lotte@detheatermaker.be 

Lotte coördineert detheatermaker. Die begeleidt de trajecten van de nieuwe makers en zet (in overleg met de hele ploeg) de artistieke lijnen van organisatie uit. Lotte verzorgt de partnerschappen met andere organisaties en verdedigt de stem van nieuwe makers binnen het bredere veld.  

Lotte is artistiek coördinator ad interim, tot de eigenlijke coördinator, Ruth Mariën, terug aan het werk is.

Lola Bogaert – zakelijk coördinator
zij/haar, zakelijk@detheatermaker.be

Lola is de zakelijk coördinator van detheatermaker. Ze zet de zakelijk strategische lijn van de organisatie uit, en ondersteunt de traject-makers op zakelijk-administratief vlak.

Matilda Rasquin – communicatie en dagelijkse werking
zij/haar, matilda@detheatermaker.be

Matilda is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met communicatie binnen en buiten de organisatie. Verwacht interne opvolgmails, première uitnodigingen en instagrampost van haar hand.

Daarnaast ondersteunt Matilda de dagelijkse werking van detheatermaker, met aandacht voor zowel de brede organisatie  als de individuele kunstenaars.

 

De Resonanten – artistieke ondersteuning 

De Resonanten zijn de inhoudelijke klankbordgroep van detheatermaker, bestaande uit hybride makers met interesse in organiseren, cureren en het begeleiden van artiesten. De Resonanten reflecteren over de artistieke en strategische keuzes van de organisatie en geven artistieke input en feedback aan de kunstenaars van detheatermaker. Daarnaast cureren en organiseren ze ontmoetingsmomenten en doen ze mee aan prospectie. Op dit moment bestaat de groep uit: Sezen Atmaca, Rodrigo Batista en Tristan Feyten.

Raad van bestuur & AV:
De raad van bestuur bestaat uit: Yasmina Boudia (voorzitter), Vonneke Beeker, Tim Taveirne en Mats Van Herreweghe.  De leden van de AV zijn: Roos Euwe, Mark Geurden, Piet Menu, Lisa Wiegel, Simon Jan Bellens, Sara De Bosschere en Laura Bergans.